Aanmeldformulier e-mailexpeditie Teamdialoog

Weet u wat er in uw team speelt? Voor een gezond en veilig werkklimaat is het belangrijk om binnen het team of de vakgroep van uw universiteit regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s als loopbaanontwikkeling of werkdruk. Met de gratis e-mailexpeditie ‘Op naar een betere dialoog binnen het team’ krijgt u als leidinggevende handvatten voor deze oplossingsgerichte aanpak.

AVG
De gegevens van deze aanmelding worden door SoFoKleS verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. SoFoKleS gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
Laposta e-mailmarketing